Dünya genelinde termik santraller hızla kapatılır, enerji yatırımları yenilenebilir kaynaklara yönelirken, Türkiye’de hala termik santral projeleri ile karşılaşmaya devam ediyor, aynı hızla mücadele ediyoruz.  Adaletsiz, verimsiz, kirli, tehlikeli kömürün sonuçlarını bugün Muğla’daki kazada bir kez daha gördük.

Sayısal verilerle kabul edilemezliği açık olan kömür yatırımları, bir yandan da işçi haklarını, mülkiyet hakkını, çalışma hakkını, bilgi edinme hakkını, sağlık hakkını, su hakkını yok sayıyor, kadın istihdamını engelliyor.

Eskişehir gibi halkın ve yerel yönetimlerin emekleri ile inşa edilmiş bir şehirde, hem şehir merkezine çok yakın hem de tarım alanı üzerine inşa edilmesi planlanan santrale karşı Eskişehir halkı ile dayanışmak için, pek çok örgütten arkadaşlarımızla birlikte neden termik yerine güneş enerjisi istediğimizi anlattık.

Sosyal medyanın gücünü Eskişehirle dayanışmak için kullanabileceğimizi düşünüyoruz, hepbirlikte #EskişehireGüneşYeter diyelim mi?

Kullanılan Hastang ; #EskişehireGüneşYeter

Yeryüzü Derneği Twitter Hesabı; @yeryuzudernegi
https://twitter.com/YeryuzuDernegi

Yeryüzü Derneği İnstagram Hesabı;  @yeryuzudernegi
https://www.instagram.com/yeryuzudernegi/

Yeryüzü Derneği Facebook Sayfası;  YeryuzuDernegi
https://www.facebook.com/YeryuzuDernegi/

 

Paylaşım Metinleri Önerileri

 • Eskişehir’in 25 km dibine, en verimli topraklarına, şehir merkezinde Tepebaşı ilçesine bir kömürlü termik santral kurulması planlanıyor.
 • Termik santral her sene 6,3 milyon ton kömür yakacak. Bu tüm Eskişehir’de bir senede tüketilen kömürün neredeyse 100 katı
 • Elektrik üretimi için kömür kullanımı Türkiye’de her yıl 3000 insanın erken ölümüne neden oluyor.
 • Hava kirliliği, insan ömrünü 10 yıl kısaltıyor, akciğer kanseri, koah, felç ve çocuklarda otizme neden oluyor.
 • Kömür, medeniyetimiz ve gezegenimizdeki tüm yaşama karşı en büyük tehdittir!
  İklim Bilimci James Hansen
 •  Alpu Ovası neden önemli?
  Termik santral yapılmak istenen Alpu Ovası, buğday, arpa, nohut, yulaf, şekerpancarı üretiminin yüksek olduğu, hayvancılığın geliştiği verimli ovalardan.
 • Kömür kirli, ölümcül, pahalı ve fakirliği arttırıyor. Kömürü yeraltında bırakın.
 • Binlerce Eskişehirli, çevreciler ve sivil toplum kuruluşları, devlet tarafından birinci derece tarım arazisi ilan edilen, Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinden Alpu Ovası’na termik santral kurdurmamak için mücadele ediyor.

 

 • Eskişehir’in yenilenebilir enerji potansiyelinin belirlenmesi ve bu yatırımların önceliklendirilmesi istiyoruz!
 • Verimli tarım alanlarımızı, çiftçimizi, toprağımızı, gıdamızı korumak istiyoruz!
 • Güneşe ulaşmak çok zor ama enerjisinden yararlanmak çok ucuz!
 • “Normal bir insan, profesyonellik gerektirmeden kendi elektriğini güneş enerjisi ile üretebilir.”
 • Güneş tükenmeyen enerji kaynakları arasındadır. Bu yüzden güneş enerjisi kullanımı için herhangi bir yakıta ihtiyaç yoktur.
 • Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Yiyecekleri kurutmak, sıcak su elde etmek ve enerji üretmek başlıca kullanım alanlarıdır. Bu yöntemler tamamen doğal yoldan yapıldığı için, çevreye hiçbir zararı da yoktur.
 • Güneşten elektrik üreten tesislerin amortisman süreleri yaklaşık 5-6 yıl arasındadır. Bu durum diğer enerji üretim yöntemlerinin önüne geçme imkanı tanır.
 • Güneş enerjisi ile her birey kendi elektriğini, bağımsız ve kolayca üretebilir.
 • Güneş enerji santrallerinin bakımları diğer enerji tesislerine göre çok daha kolaydır. Bakım ve işletme maliyetleri düşüktür.
 • Güneş enerjisi tesislerinin kurulumu da çok kolaydır. Yaklaşık 1 ila 9 ay arasında güneş santralini kurmak mümkündür.
 • Güneş enerjisi bedava ve sınırsız enerji kaynağıdır.
 • Güneş enerjisi zararsız ve çevre dostudur.
 • Temiz çevre, doğal enerji, güneş enerjisidir.

 

 

 

Nesli Tükenen TERMİK Geleceğin enerjisi GÜNEŞ Kitapçığı