Auroville, bütün ülkeden gelen kadın ve erkeklerin barışcıl ve ilerici ahenkte yaşabileceği, kanaat, siyaset ve milliyetlerin üstünde duran küresel bir kent olmak istiyor. Auroville’nin amacı insancıl birliğin gerçekleştirmesidir.

Auroville nasıl başlandı?

Auroville’nin ideal kent ve insancıl birlik deneyi olarak taslağı 1930’larda Mirra Alfassa (“The Mother”) tarafından yapıldı. 1960 yıllarda Sri Aurobindo Birliği ile beraber ve Hindistan hükümetinin desteğiyle UNESCO Genel Konferans’ın önüne getirilmişti. Onun tasvibiyle 1968 senesinde büyük bir törenle güney Hindistan’da Auroville kuruldu. Taslağında 50 000 nüfuslu bir kent olarak çizilmişti.

Auroville ne zaman başladı?

28 şubat 1968 senesinde gelecek kentin merkezinde bir Banyan ağacının altında 124 milletten gelen 5000 kişi açılış törenine katıldı. Bütün milletlerden gelenler kendi topraklarından bir avuç getirip bir kavanozun içine koydu, insanca birliği simgelemesi amacıyla. Aynı zamanda Mirra Alfassa Auroville’nin Beyannamesini okudu:

  1. Auroville hiç kimseye ait değil, bütün insanlığa aittir. Ancak Auroville’de yaşamak için tanrısal bilince hizmet edilmesi gerekiyor.
  2. Auroville daima öğrenme hazırlığı ve gelişmenin yeridir. Bu şekilde gençliğini koruyan yaşamın olay yeridir.
  3. Auroville geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olmak istiyor. Bütün iç ve dış keşifleri kullanarak Auroville yürekli geleceği gerçeleşmek istiyor.
  4. Auroville ruhani ve maddi araştırmanın yeri olacaktır. Böylece gerçekten insanca bir birlik oluşturulabilir.

Aurovilleliler kimdir?

Onlar 49 farklı ülkelerden geliyor, her yaşta bulunur, bebekten ihtiyara, her sosyal sınıflardan ve kültürden gelenler var. Bütün insanlığın temsilcileridir. Auroville’nin nüfusu daima artıyor. Bugün orada aşağı yukarı 2400 kişi otuyor, bundan yüzde otuzu Hintdir.

 

Kentin Galaksi Yapısı

İnsanca Birliğin idealı galaksi şekliyle şehrin yapısında açığa vuruyor. Merkezde bulunan Bariş Alanı’ndaki Matrimandir’den kaynaklaniyor dört kola akıtıyor.

Barış Alanı: Kentin ortasında Matrimandir  (tanrısal bilincin simgesi) ile 12 bahçesi, bir amfitiyatrosu ile orada bulunan kavanoz ve hem huzur yaratan hem su deposu olan bir gölü kapsayan Barış Alanı bulunur.

Endüstri Bölgesi: Kentin kuzeyde “yeşil” sanayi için yer ayrıldı. Bununla Auroville’nin ekonomik bağımsızlığı sağlanıyor. Küçük ölçekli sanayi, eğitim merkezleri, el işleri bir de belediye idaresi bulunur.

İkamet bölgesi: En büyük bölge tabii oturma amacıyla kuruldu. Ancak burada doğa ve kent arasında bir denge kuruluyor, bu bölgenin sadece %45’i binalarla kapanır, kalan kısmı yeşil alan kalır.

Uluslararası bölge: Batıdaki bölgede ulusal ve kültürel kulüpler kurulur. Her milletin dehası ve katkısını göstererek, bu çeşitlikte insanca birlik kanıtlanıyor.

Kültürel Bölge: Öğretim ve Sanat alanlarında uygulamalı araştırma için bir bölgedir. Kültür, eğitim, sanat ve spor faaliyetlerinin kurumları bulunur.

Yeşil Çember: 1,25 km yarıçaplı kentsel bölgenin etrafında aynı yarıçaplı yeşil bir çember bulunur. Organik çiftlikler, bahçeler, ormanlar ve yaban bölgeler için kentsel taşkınlıktan kurtaran bir yer sağlanıyor. Bir nadas bölgesini canlı bir ekosisteme dönüştürebilmek için bir örnektir.

Auroville’de birçok alanda dikate değer ilerleme yapıldı, mesela bütün kentin surdürülebilir enerji ile geçimini sağlanıyor, toprak ve su korunmasını inanılmaz ölçüde geliştirdi, inşaat sektöründe de yerel koşullara son derece uygun ekolojik yöntemler bulundu. Bunun dışında organik tarımla gıda bağımsızlığı amaçlanıyor. Bugüne kadar tamamen gerçekleştirilmeyen bir hedef ama yine de kör toprağı verimli tarlara ve bahçelere değiştirildi. Ayrıca Auroville izole olan bir proje olmak istemiyor bu yüzden civarındaki köylerle beraber onların yaşam koşullarını bir çok projele düzeltmeye çalışılıyor.

Çeviren ve derleyen: Julia Lauenstein