Tamera – Somut Ütopi

“Şifa Biyotopu 1 Tamera” nefret, yalan, şiddet ve korkudan kurtulmuş geleceğin topluluğunu kurmak için bir barış araştırma projesidir: Somut ütopi okulu, barışın bir akupunktur noktası, güvenin bir serası, bu dünyada korkusuz bir varlık prototipi, insanoğlunun üst hayat ve yaratım evrenine yeniden katma yeridir…

Tamera ekoköyü kurulunca insanoğlunun, hayvan ve doğaya şiddetsiz bir yaşam modelinin geliştirmesinin ilk düşünceleri hayata geçti. Ondan sonra bu çalışmanın ortasında sevginin ve insanca beraberliğin şifasının gerektiği anlaşılıyordu. Cinsellik ve sevginin yalan ve korkudan kurtulması lazım. Sevgide savaş olduğu sürece dünyada barış olmaz.

İlk defa 1978 yılında Almanya’da fikrin temellerinin atılmasından sonra Tamera projesi farklı farklı gelişim süreçlerinden geçti. Nihayet 1995 senesinde güney Portekiz’de Dieter Duhm ve Sabine Lichtenfels yönetiminde yeni bir başlangıç noktası buldu. Bugün orada 170 kişi çalışıyor ve yaşıyor. Ekoköy uluslararası gelişen bir ağ örgüsüne bağlı. İsrail-Filistin, Kolombiya, Brezilya, Kenya ve başka ülkelerde istinat noktaları var.

Daha en baştan projede şu soruya odaklanıldı: Farklı kültür ve dinlerden gelen insanlar aralarında barış oluşturarak nasıl beraber yaşayabilir? Bu soruya cevaplar bulmak için, sonuçları herkese açık olan,  şu araştırma konuları işleniyor ki bu verilerle her yerde şiddetsiz bir dünyanın temelleri gerçekleştirebilsin.

 •       İnsanların birbirine güvenebileceği toplulukların gelişimi
 •       Cins savaşının sonu ve sevginin şifası
 •       İki insan arasındaki cinsel ilişkinin üçüncü bir kişiye ne kıskançlık ne nefret ne rekabet veren bir birliktelik gelişimi
 •       Gerçekliğin, karşılıklı desteğin ve sorumlu katılımın ahlakı
 •       Doğayla işbirliği, hayvanlarla ve bütün canlılarla, en küçüğüyle bile, şiddetsiz bir beraberlik
 •       Doğayı yıkmayan, sömürü üretmeyen ve kaynakların tüketimine bağlı olmayan maddi bir yaşamın temelinin oluşumu
 •       Organik tarımla bölgesel gıda bağımsızlığı
 •       Su hasadıyla, su ve çevre şifası
 •       Bağımsız enerji sistemleriyle petrol ekonomisinden çıkış
 •       İyileştiren yaşam ortamlarıyla şifa
 •       İnsanoğlundan oluşturan sistemleri üst yaratım sistemlerine yeniden katması

Projenin diğer tarafı ekolojik ve teknolojik araştırma çalışmalarıdır. Mesela Sepp Holzer’in yönetimin altında bir su hasadı bölgesi teşkil edildi. Böylece kuru bir bölge yemyeşil ve verimli bir yere döndürüldü. Bunun dışında bölgesel enerji ve gıda bağımsızlığı amaçlanıyor. Teknoloji alanında güneş enerjisinin kullanılması pek ileriye götürüldü. Mesela mutfakta “Scheffler Aynası” isimli  bir sistem ile yemek pişiriliyor. Bunun dışında mekanik ve elektik enerji hem de soğukluk üretmek için çok etkili ve kompleks bir tesis kuruldu. Solar enerjisinin temel sorunu biriktirilmesidir. Tamera’da bu mesele bambaşka bir şekilde çözüldü, “SunPuls Electric” sisteminde bitkisel yağ mercek ve ayna yardımıyla ısıtılıp sıcaklık farkıyla çalışan Stirling Motoru elektrik ve mekanik enerji üretiyor. Yağın sıcaklığı çok iyi kaydedebildiği için gece de elektrik üretilebilir. Bu sistem fotovoltaygsız çalıştığı için hem tedariği ucuz hem de tamiri kolaydır.

“Küresel Kampüs”  ve “Terra Nova Okulu” ile beraber küresel bir ağ örgüsünde yeni dünya (terra nova) için sosyal, ekolojik ve ahlaki bir temel kurmaya çalışılıyor.

Derleyen ve Almanca’dan Türkçeye çeviren; Julia Lauenstein