Çeşm-i Giryan

Günümüzün en büyük sorunlarından birisi hiç şüphesiz çevre kirliliğidir. Enerji ithalinin maliyetinin artması, çevresel kirliliğinin olumsuz etkileri yenilenebilir enerji kaynaklarından biyoenerji ve biyoyakıtların gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır.  Bu yazımızda da sizlere yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyogazlar hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Bilindiği gibi enerji olmadan hiçbir şey olmaz. En ufak bir hareketin gerçekleşmesi için bile enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji büyük boyutlara ulaştığında önemli etkiler gösterir. Yaşadığınız yerdeki enerji kaynakları hem bitki örtüsünü, hem havayı, hem de ekonomiyi olumsuz yönde etkiler.

Enerji  kaynaklarının bilinçsiz tüketilmesi en büyük sorunlardan birisi. Çünkü bütün enerji kaynakları sınırsız değil bunun farkına varmalıyız artık. Evet güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, gel-git enerjisi, biyogaz enerjisi sınırsızdır. Fakat ya diğerleri..

Organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesine biyogaz denir. Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülür. Biyogaz elde edebilmek için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılmaktadır.  Biyogaz üretimi sadece tarımsal atıklardan yararlanılarak yapılmaz  aynı zamanda endüstriyel atıklardan yararlanılarak da yapılabilmektedir. Ayrıca kentsel atıklar ve kanalizasyon atıklarının arıtma tesislerinde toplanılmasıyla önemli ölçüde biyogaz üretimi sağlanmış olur.

Peki Biyogaz nasıl oluşur? Hidroliz, asit oluşturma ve metan oluşumu  olmak üzere 3 evreden oluşur. İlk olarak atık mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünür hale dönüştürülür. Daha sonra çözünür hale dönüştürülen maddeler asetik asit,  hidrojen ve karbondioksit gibi küçük yapılı maddelere dönüştürülür.  Son olarak ise bu maddeleri metan oluşturucu bakteriler biyogaza dönüştürürler.

Biyogaz nerelerde kullanılır; yakıt olarak ısınma ve ısıtma şeklinde, yakıt pili olarak, motor yakıtı olarak, kimyasalların üretiminde, doğalgaza katılarak kullanılabilir.

Biyogazın Avantajları;

  • En önemli avantajı yenilenebilir enerji kaynağı olmasıdır.
  • Üretim için gereken malzemeler oldukça basit, maliyetsiz olan hayvansal, bitkisel, endüstriyel atıklar ve kanalizasyondur.
  • Doğada kirliliği önleyici nitelikte olduğu düşünülmektedir.
  • Oldukça ucuz bir teknolojidir. Elektrik üretimi için ve ısıtma amacıyla da kullanılabilir.
  • Biyogazların kurulumu kolaydır dolayısıyla büyük ölçekli yatırımlar gerektirmez.
  • Depolama alanlarında üretilen gazları enerji biçimi olarak kullanarak sera etkisini de azaltır.

Biyogazın Dezavantajları;

  • Biyogaz, rafine etme prosesleri yerine getirildikten sonra bile bir takım kirlilikleri içerir.
  • Biyogazın büyük çapta kullanılması süreci ekonomik açıdan uygulanabilir değildir ayrıca biyogaz sistemlerinin etkinliğini arttırmak çok zordur.
  • Kararsızdır, metan oksijenle temas ederse ve doğada yanıcı olursa patlamalara  neden olabilir.

Dezavantajlar mevcut olsa bile, ülkeler biyogazın günlük yaşamdaki kullanımlarını uygulamaya başlamıştır. Şimdilik ülkemizde çok fazla bilinmese de çalışmakta olan biyogaz tesisleri mevcuttur. Çünkü bu iş eğitimli ve gerekli donanımı olan kişiler tarafından desteklenmesi gerekmektedir.  Maalesef ülkemizde de bu konuda yeterli bilgiye sahip kişilerin bulunması hususunda sorunlar mevcuttur. Oysaki ülkemizde biyogaz üretimi için gerekli hayvansal ve bitkisel atığımız oldukça fazla, dolayısıyla nüfus artışı ve gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan atıkları yok ederek enerji üretme imkanı veren biyogazın ülkemize katkı sağlaması dileğiyle…

KAYNAK: techworm