İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmanın sonuçları, karıncaların yerel çevre üzerinde iki farklı etkisinin olduğunu ortaya koydu. Bunlardan ilki, karıncaların yuva yaparlarken ve yemek toplarlarken toprağı hareket ettirmeleriyle topraktaki besin maddelerinin seviyesini değiştirmeleri. Bu durum da besin zincirinin çok daha üstündeki türlere kadar birçok hayvan grubunun yerel popülasyonlarını etkileyebiliyor.

Bir diğer önemli etki ise karıncaların yemek için kendilerinden daha büyük hayvanlar da dahil birçok hayvanı avlıyor olmaları.

Anahtar rol oynuyorlar

Araştırmayı yapan öğretim üyelerinden Dirk Sanders, karıncalarla ilgili şunları söylüyor: “Karıncalar çok etkili avcılardır. Ayrıca, kendi bölgelerini ve besin kaynaklarını diğer avcılara karşı son derece agresif olarak savunurlar. Bütün bunlar, çevrelerinde güçlü bir etkiye sahip oldukları anlamına gelir. Bu araştırmada, bu etkinin ne kadar büyük olduğunu inceledik. Karıncalar avcı hayvanlar olmalarına rağmen, varlıkları diğer hayvan gruplarının yoğunluk ve çeşitliliğini artırabilme özelliğine sahip. Bu hayvanlar yerel çevrelerinde gerçekten anahtar rol oynuyor, otlak alanlardaki besin zinciri üzerinde büyük etkileri bulunmakta.”

Evdeki karıncalardan nasıl kurtulunur?

Karıncalar, doğal ortamlarında ekosisteme olumlu etkiler yaparak doğanın dengesini korumada önemli bir rol üstleniyorlar. Karıncalar kimi zaman ise doğal ortamlarının dışına çıkıp, evlere girebiliyor. Evdeki karıncalardan nasıl kurtulunur diye merak ediyorsanız, bu akıllı ve çalışkan hayvanlara zarar vermeden onları yaşadığınız ortamdan uzaklaştırmak için bu linkteki önerileri takip edebilirsiniz.

Şaşırtıcı bir yaşam düzeni

Dünya üzerinde en çok bulunan hayvan olan karıncayla ilgili detayları öğrendikçe, kendinizi bu hayvanlara hayranlık duymaktan alamayacaksınız. Topluluklar halinde yaşayan karıncalar, birbirleriyle sürekli bir dayanışma içindedir. Bu durum bilim adamlarını şaşırtmaktadır çünkü dünya üzerinde bilinen hemen tüm böcek türleri, bireysel olarak yaşar ve avlanır. Karıncalar ise koloniler şeklinde yaşar.

Koloniler içinde de aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Örneğin bazı karıncalar tarımla ilgilenir, bazıları yavruların bakımını üstlenir, asker karıncalar olarak adlandırılanlar avlanma, koloninin güvenliğini sağlama ve yeni yuva bulma gibi görevler üstlenir.

Sosyal ve yardımsever

Karıncalar, kursak adı verilen farklı bir mideye sahiptir. Kursak, karıncanın yuttuğu bazı besinleri saklayan kısımdır. Karıncalar yediklerinin tümünü sindirimin yapıldığı midesine aktarmaz. İşte bu sindirilmeyen ve kursakta saklanan besinler, aç olan diğer karıncalarla paylaşmak için saklanır. Karınca, aç olan diğer karıncaya kursağında sakladığı yemeği aktarır ve depolamış olduğu bu besinlerden asla kendisi yararlanmaz.

Karıncalarla ilgili ilginç bilgiler

  • Tüm böcek türleri arasında en büyük beyne sahip olan karıncadır.
  • Şu anda dünya üzerinde yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı, dünyadaki insanların ağırlığından fazladır.
  • Karıncalar kendi vücut ağırlıklarının tam 20 kat fazlasını kaldırabilirler.
  • Karıncanın ortalama ömrü 45-60 gün arasında değişir. Buna karşılık  kraliçe karınca 15 yıla kadar uzun yaşayabilir.
  • Bazı karıncalar günün 7 saatini uyuyarak geçirir.