Zeytindalı Kadın Kooperatifi ve Bez ekibi 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak “Tasarımı Açmak: Adil ve Ekolojik Bir Giysinin Süreçleri” isimli bir çalıştay düzenliyor.. Çalıştayın ilk günü konuşmacılar eşliğinde moda ve tedarik zincirlerindeki çıkmazlar, imkanlar ve kapsayıcı, amaçlı, sorumlu tasarım üzerine tartışılması; ikinci gün ise ilk gün ele alınan sorularla beraber kapsayıcılık, uzun ömürlülük, çok amaçlılık, döngüsellik boyutları ile tasarım fikirleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Zeytindalı Kadın Kooperatifi yeni girişimi Bez olarak “Tasarımı Açmak: Adil ve Ekolojik Bir Giysinin Süreçleri” çalıştayını giyimde tedarik ve tasarım süreçlerini tartışmak, açmak ve ortaklaştırmak amacıyla düzenlenliyoruz. Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirdiğimiz çalıştay, kapsayıcı bir tasarımın nasıl olabileceğini ve giyimde adil ve ekolojik bir üretim metodu üzerine tartışmayı hedefliyor. Çalıştay herkese açık; bu tartışmaları uzmanlar, aktivistler, üretim/tedarik süreçleriyle ilgilenenler veya giysi ile yalnızda bir ihtiyaç olarak ilişki kuran tüm katılımcılarla birlikte yürütmek niyetindeyiz. Adil ve ekolojik bir giyimin ve giyim tedarik ağının peşine düştüğümüz projemizle birlikte oluşan Bez markasının ilk ürünlerine karar vermeden önce düzenlediğimiz çalıştay eminiz ki siz katılımcıların değerli katkılarıyla tasarıma ve ekolojik-adil bir üretime dair ufkumuzu genişletecek.

İki gün sürecek olan çalıştay, içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle farklı çevrimiçi araçların birlikte kullanıldığı bir kurgu ile hayata geçecek. İlk gün, paneller yardımıyla belirlenen temalar, tespit edilen sorular, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tartışılacak, ikinci gün ise bir önceki gün açığa çıkmış olan bakış açılarıyla katılımcılar ile çeşitli tasarım fikirleri geliştirilecek. Panel günü temel odağın, tasarım ve tedarik süreçlerinin sosyal ve ekolojik adalet boyutu olması planlanıyor. Hızlı moda endüstrisinde kullanıcıyı edilgen konuma yerleştiren, tek tip beden algısını merkeze alan, arzu tüketimini besleyen tasarımın yerine, kullanıcı geliştirmelerine açık, kapsayıcı beden algısını taşıyan, tüketim pratiğini sorgulayan bir tasarım süreci nasıl mümkün olur, bunu tartışmak istiyoruz. Sürdürülebilir malzemelerle yapılan üretimin hangi koşullarda adil ve ekolojik sayılabileceği, bu ürünlerin sosyal ve ekonomik bağlamlarda erişilebilirliği ve tüketim süreçleriyle ilişkisi gibi konular üzerine düşünmek istediğimiz başlıklar; çünkü eleştirel bir tasarımın hammadde üretiminden, içine girilen çeşitli tedarik, üretim-tüketim ilişkilerinden ve çalışma biçimlerinden bağımsız olarak adil bir giyim oluşturabileceğine inanmıyoruz.

Uygulama için ayrılmış ikinci günde ise Bez’in ilk üretimleri için, tasarım süreçlerini açmaya, ortaklaştırmaya çalışarak denemeler gerçekleştireceğiz. Ekolojik ve adil bir giyimle ilgilenen herkesin başvurabileceği şekilde planlanan çevrimiçi tasarım gününde katılımcıların ekipler halinde bir fikir geliştirme çalışması yapmalarını bekliyoruz. Katılımcılar çalışma sırasında çevrimiçi araçlardan ve çalıştay öncesi katılımcılara gönderilecek bilgilendirme metinlerinde listelenmiş ev ortamındaki malzemelerden yardım alacaklar. Çalıştay öncesi için hazırlanan ön egzersizler ve ilk günkü paneller ile katılımcıların tasarım gününe farklı bakış açıları ve konuya dair kafa karışıklıklarını beraberlerinde getirmelerini bekliyoruz. İkinci günün sonunda katılımcılar ekip çalışması sonucu geliştirdikleri fikirleri ve konseptleri birbirleri ile paylaşacaklar. Bez ile çıktığımız yolda giyimde adil ve ekolojik üretime ve bu süreçleri gözeten bir tasarıma dair sorduğumuz soruları, gördüğümüz sorunlara muhtemel yanıtları ortaklaştırmanın öneminin farkındayız.

Adil ve ekolojik bir üretimin birbirinden kopuk süreçlerle oluşturulamayacağını düşündüğümüz gibi, sorularımızın da bu alanda çaba sarf eden başka insanlarla paylaşılmadığı sürece yanıtlanamayacağını biliyoruz. Umuyoruz ki düzenlediğimiz çalıştay, benzer endişeleri olan insanlarla bir araya gelmek ve ortak akıl üretmek için üretken bir ortam sağlar.

Zeytindalı Kadın Kooperatifi ve Bez ekibi herkesi bekliyor!