On ilimizin depremle yerle bir olduğu 6 Şubat depremi sonrası, iş makinaları deprem kurtarmaya gideceğine Phaselis Antik Kentine gitti.Antalya’da yaşayan ekolojist arkadaşlarımızdan , Phaselis Antik Kentinde inşaat çalışmalarının yapıldığı haberlerini aldık. Ve şok olduk. Ne yazık ki ülkemizde doğa, sit alanı, milli park, artık nereye girilemez diye düşünüyorsak, her seferinde bizi şaşırtan bir şekilde oralara inşaat makinaları giriliyor. Turizm adı altında, bütün bu tarihi ve doğal değerlemizin varlığı tehdit ediliyor.

Phaselis Antik Kenti, Antik Likya Bölgesi’nde, Beydağları Sahil Milli Parkında yer alıyor ve 1. derecede Arkeolojik Sit Alanı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu alanda ‘Kemer-Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi’ başlığıyla çıktığı ihaleyi 30 Ocak 2023’te karara bağlamış ve ardından arkeolojik sit alanı içinde yer alan Alacasu Koyu ve Bostanlık koyunda bir alanı kapsayan yerde günübirlik tesisler, kafeterya, otopark, tuvalet, plaj platformları gibi yapıların yer aldığı uygulama çalışması başlamış. Bu çalışmaların tespit edilmesinin akabinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve inisiyatifleri, 1. Derece Arkeolojik Sit alanında bu tür inşaat faaliyetlerinin yapılamayacağının yasalar tarafından belirlenmiş olduğunu açıkladılar.

Phaselis’e Dokunma Hareketi 8 Mart’ta yaptığı basın açıklamasında Phaselis arkeolojik sit alanında böyle bir inşaat projesinin hem yasalar açısından hem de arkeolojik ve doğal mirasın korunması açısından kabul edilemez olduğunu ve projenin durdurulması gerektiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu projelerin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığına işaret ederek doğaya ve tarihi eserlere yönelik bir zarar verilmediğini, yani sorun olmadığını söyledi.

TMMOB Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odaları ve şahıslar Bakanlığın bu ihalesini dava ettiler. Ve çok kısa bir sürede inşaat çalışmalarını durdurma kararı aldılar ama ne yazık ki mahkemenin aldığı bu karar, hala uygulanmıyor.

Biz de Yeryüzü Derneği olarak Phaselis Antik Kentine hiç bir tesisin yapılmaması için imzacı olduk. Çok sayıda sivil kuruluşun yer aldığı imzacı listesine adımızı yazdırdık.

Mukaddes Öztürk